Záruka

Mondraker ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Kolesá Mondraker sú predávané výhradne prostredníctvom autorizovaných predajcov Mondraker, ktorí zodpovedajú za zostavenie a nastavenie kolá pred jeho predajom cieľovému zákazníkovi.

Rámy Mondraker sú vyrábané najmodernejšími výrobnými technológiami s prísnou kontrolou kvality materiálov a postupov pri výrobe. Z týchto dôvodov môže Mondraker ponúkať celoživotnú záruku na materiál a výrobné chyby rámov.


ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

1. Aktivácia celoživotné záruky spoločnosti Mondraker musí byť vykonaná prostredníctvom registrácie na webových stránkach na adrese https://mondraker.com/wo/en/warranty najneskôr do 30 dní od dátumu nákupu. Všetky neregistrované kolesá majú záruku 2 roky.

2. Záruka platí od dátumu nákupu bicykla alebo rámu, platí len pre prvého majiteľa bicykla a nie je prevoditeľná.

3. Všetky komponenty, vidlice a tlmiče použité na kolesách Mondraker majú záruku podľa podmienok výrobcu.

4. Záruka na lak je 2 roky.

5. Spoločnosť Mondraker si vyhradzuje právo chybný diel alebo rám opraviť.

6. Všetky rámy alebo diely, ktoré sú predmetom výmeny v súlade s ustanoveniami uvedenými v záručných podmienkach, budú nahradené buď rovnakým alebo obdobným rámom rovnakého modelového roku, až do vyčerpania zásob. V prípade, že z daného modelového roku už nie je k dispozícii žiadny rám, bude nahradený ekvivalentným rámom z nasledujúcej modelového radu, čo znamená, že ako tvar, farba, tak aj grafika nového rámu môžu byť výrazne odlišné od tvaru, farby a grafiky pôvodného rámu .

7. Všetku komunikáciu pri riešení reklamácie so zákazníkom zabezpečuje autorizovaný predajca Mondraker. K reklamácii je nutné predložiť záručný list, daňový doklad o zaplatení a pri predĺženej záruke aj potvrdenie webovej registrácia kolesá na predĺženú záruku.


OBMEDZENIA ZÁRUKY:

1. Bežné opotrebenie, a to ako rámu, tak aj komponentov, ktoré sú v priebehu používania namáhané ako pneumatiky, gripy, reťaz, brzdové doštičky, kazety, náboje atď.

2. Mondraker nenesie žiadnu zodpovednosť za nezlučiteľnosť komponentov s rámom z inej sezóny v dôsledku akýchkoľvek technických zlepšení, ktoré sa na nich vykonávajú, ako sú tlmiče, hlavová zloženie, vidlice, ráfiky, sedlovky, prehadzovačky atď.

3. Neodborná montáž alebo údržba spoločne s montážou neoriginálnych dielov a komponentov.

4. Škody alebo nedostatky spôsobené pri nehode, nesprávnom použití alebo nedbanlivosťou.

5. Všetky kolesá / rámy majú svoju špecifickú a určitú životnosť, ktorá závisí od druhu použitého materiálu a konštrukcii tohto materiálu. Táto životnosť môže byť znížená v dôsledku druhu použitia materiálu alebo spôsobu, akým je používaný, alebo z dôvodu nedostatočnej údržby a potrebného ošetrenia. Životné záruka bude teda úplne závisieť na optimálnom stave, ktorý spoločnosť Mondraker stanovila pre každý produkt zvlášť.

6. Každý rám je vyrobený pre určitý typ použitia v súlade s jeho technickými vlastnosťami. Právo na záruku sa uplatní len v prípade, že bol rám riadne použitý, pre ktorý bol pôvodne vyrobený.

7. Zadná rámová časť a spoje na celoodpružených bicykloch majú 2 roky záručnú dobu od dátumu nákupu.
V prípade vady na zadnej rámovej časti bude nahradená iba poškodená časť a nie celý rám.

8. Všetky reklamácie budú predmetom riešenia našich technikov, pokiaľ ide o povahu a príčiny poškodenia, po dôkladnej technickej analýze každého rámu.